Instalacja

System Fotowoltaiczny składa się z następujących elementów:

  • Generator – zespół połączonych modułów fotowoltaicznych zbudowanych z ogniw.
  • Falownik – urządzenie przetwarzające napięcie/prąd DC na napięcie/prąd typu AC
  • Optymalizatory – służą do optymalizacji pracy całego splitu lub pojedyńczego panela fotowoltaicznego celem uzyskania jak najlepszego punktu pracy a tym samym zwiększenie wydajności generatora.
  • Zabezpieczenia przepięciowe – służą do zabezpieczenia naszego systemu przed niepożądanym przepięciami i jego uszkodzeniu, należy stosować zarówno po stronie DC jak i AC.
  • Liczniki energii – służą do rejestrowanie informacji na temat wyprodukowanej oraz oddanej energii do sieci oraz wykorzystanej energii przez odbiorniki. Liczniki podają także wiele innych parametrów naszej sieci które możemy zwizualizować za pomocą odpowiednich aplikacji oraz systemów do tego przeznaczonych.
  • Magazyny Energii – służą do magazynowanie energii wytworzonej przez system fotowoltaiczny za pomocą akumulatorów, i ponowny odbiór energii z magazynu gdy wydajność naszego generatora spadnie, np. po zmroku.
  • Bypass – element który monitoruje stan sieci AC, i pozwala pracować naszemu systemowi fotowoltaicznemu po zaniku napięcia sieciowego.
  • Moduły transmisyjne – dodatkowe moduły służące do uruchomianie transmisji do sieci komputerowej/internetu za pomocą różnych technologii np. Ethernet, WiFi, GSM.
  • Okablowanie po stronie DC/AC
  • Systemy mocowań – systemy mocowań służą do zamocowania paneli fotowoltaicznych na dachu lub konstrukcji osadzonej na gruncie, w zależności od lokalizacji generatora oraz rodzaju dachu i jego pokrycie dobiera się różne rozwiązanie konstrukcyjne.